Werkwijze

Het traject is opgebouwd uit een anamnesegesprek, een onderzoek en de behandeling met verschillende evaluatiemomenten.


Intakegesprek

Het eerste consult bestaat uit een anamnesegesprek. Voor dit gesprek moet u een geldig identiteitsbewijs en de verwijsbrief van een arts meenemen. De verwijsbrief is noodzakelijk voor het krijgen van een vergoeding van uw zorgverzekeraar. Tijdens dit gesprek verzamelen wij gegevens om daarna een goede keuze te maken voor een geschikt onderzoek of observatie.

Onderzoek

Het onderzoek/de observatie vindt in het volgende consult plaats. Sommige onderzoeken duren langer en zullen meerdere behandelingen in beslag nemen.

Daarna zullen wij met u de resultaten van het onderzoek bespreken en een conclusie trekken om wel/niet over te gaan tot behandelen. Het niet overgaan tot behandelen kan bijvoorbeeld beslist worden als u al met enkele adviezen geholpen bent.

Behandeling

Als er wordt overgegaan naar behandeling zal u met een frequentie van 1 of 2 maal per week in de praktijk terug komen. Een behandeling duurt een half uur, waarvan wij 25 minuten samenwerken en ik 5 minuten besteed aan verslaglegging en administratie.

U krijgt tijdens de behandeling adviezen en oefeningen mee voor thuis. Het is van belang dat u deze adviezen en/of oefeningen opvolgt voor een positief effect van de behandeling. Dit geldt ook voor de behandeling van kinderen. Als ouder bent u verantwoordelijk om thuis met uw kind voldoende te oefenen.

Afsluiting

Als de doelstelling behaald is en/of in samenspraak met u zal besloten worden te therapie te beëindigen.

Klachten

Ondanks dat wij zorgvuldig te werk gaan, kan het voorkomen dat u klachten blijft houden. Graag hoor ik dit van u, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Als u niet tevreden bent met het afhandelen van de klacht, kunt u de klacht indienen bij de klachtencommissie van de NVLF. Mijn praktijk volgt de klachtenregeling van de beroepsvereniging.

Vergoeding

Logopedie valt onder de basisverzekering. De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen rechtstreeks aan de logopedisten. Volwassenen dienen echter wel rekening te houden met het verplichte eigen risico.

Maakt u gebruik van een restitutiepolis of mocht blijken dat u onvoldoende of niet verzekerd bent, dan bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de declaraties. Het tarief per zitting bedraagt het standaard tarief voor logopedie.

Neem contact op

Wij helpen u graag verder. Vul onderstaand formulier in en wij komen z.s.m. bij u terug.

Adresgegevens

Maandag: Vividus Gezondheidscentrum

van Millenstraat 8
5913 VL Venlo
Plan uw route

Donderdag: Diëtistenpraktijk Schatorjé

Leemkampstraat 8
5913VH Venlo
Plan uw route